Vælg skattekommune


Indtast A-indkomst
Omfatter fx lønindkomst og pensionsudbetalinger.

Indtast kapitalindkomst (B-indkomst)
Omfatter fx private renteindtægter fra pengeinstitutter og obligationer

Indtast B-indkomst i øvrigt
Omfatter fx uddannelsesstøtte, honorarer, underholdsbidrag samt værdien af frie goder som frirejser, kost, logi, bolig, telefon og bil.

Indtast renteudgifter
Omfatter private renteudgifter af gæld til fx BSU, realkredit- og pengeinstitutter.

Indtast ligningsmæssige fradrag
Omfatter fx kontingent til fagforening, private pensionsindbetalinger og fradrag for underholdsbidrag til tidligere ægtefælle / børn

 
Beregneren tager ikke højde for en række forhold fx hvordan selvstændigt erhvervsdrivende påvirkes, at ægtefæller kan overføre uudnyttet fradrag til hinanden, at begrænset skattepligtige ikke har samme fradragsmuligheder som fuldt skattepligtige eller, at slutskatten i visse tilfælde reduceres i forbindelse med DIS-indkomst og offentlig hjælp.


Skatteomlægningsberegneren er et simpelt værktøj du kan bruge til at beregne, hvordan den foreslåede skatteomlægning vil påvirke din økonomi. Er du i tvivl om hvordan felterne skal udfyldes, kan du kigge på din slutopgørelse for 2011, hvor alle relevante oplysninger fremgår. Beregneren inddrager kun effekterne fra nedsættelsen af landsskattesatsen med 1 pct. og reduktionen af skatteværdien af rentefradraget med 10 pct. Beregneren tager med andre ord ikke højde for, hvordan de øvrige finansieringselementer i skatteomlægningen evt. påvirker din økonomi.

Har du yderligere spørgsmål om virkningerne af skatteomlægningen, er du velkommen til at ringe til Skattestyrelsen på 34 65 22 (grønlandsk) og 34 65 25 (dansk).